Informacje o PIT-28

Deklaracja PIT-28 dotyczy podatników rozliczających się z Urzędem Skarbowym na zasadzie ryczałtu. Podatnik może rozliczać się za pomocą deklaracji PIT-28, jeżeli w odpowiednim terminie zawiadomił organy skarbowe o wyborze rozliczania ryczałtem przychodów z działalności gospodarczej. Deklarację PIT-28 mogą również składać osoby uzyskujące przychody z najmu i dzierżawy. Zatem wszyscy podatnicy, którzy wybrali rozliczanie się ewidencjonowanym ryczałtem składają PIT-28. Termin składania tej deklaracji to 31 stycznia roku następującego po roku podatkowym.

podatekKogo dokładnie dotyczy PIT-28

Składanie tej deklaracji dotyczy jedynie wybranych grup podatników. PIT-28 składają w roku 2013 prowadzący indywidualną pozarolniczą działalność gospodarczą. Opodatkowani ryczałtem mogą być również osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą będącą spółką cywilną bądź spółką jawną. Ponadto ryczałtem ewidencjonowanym rozliczać się będą również osoby osiągające przychody z tytułu najmu i dzierżawy. W ten sposób mogą się rozliczać również osoby osiągające przychody z umów o podobnym charakterze do najmu, dzierżawy czy wynajmu w przypadku, kiedy nie są one zawierane w ramach prowadzenia działalności gospodarczej.

Ważna informacja: podatnik w roku 2013 może rozliczać się zarówno poprzez PIT-36 i PIT-28 – od momentu rozpoczęcia rozliczania się ryczałtem. Ponadto osiągnięcie przychodów większych aniżeli 150.000 euro uniemożliwia rozliczanie się ryczałtem za kolejny rok podatkowy. W internecie dostępne są darmowe programy PIT, które pomagają w łatwy sposób rozliczyć deklaracje PIT-28.

Dodaj komentarz