Podatek od spadków i darowizn 2013

Otrzymując darowiznę bądź spadek należy odprowadzić odpowiedniej wielkości podatek. Należy również złożyć odpowiednią deklarację podatkową wykazując w niej nabycie własności rzeczy bądź praw majątkowych właśnie tytułem spadku bądź darowizny. Wysokość podatku, jaki przyjdzie zapłacić podatnikowi zależy głównie od grupy podatkowej do której należy. Przynależność do konkretnej grupy podatkowej zależy z kolei od tego, jaki stopień pokrewieństwa zachodzi pomiędzy spadkobiercą czy osobą obdarowaną a osobą zmarłą bądź darczyńcą. Zeznanie od spadków i darowizn musimy złożyć na formularzu SD-3. Jeżeli podatnik należy do najbliższych krewnych, czyli grupy zwolnionej od płacenia podatku od spadku i darowizny wówczas zobowiązany jest złożyć zeznanie SD-Z1.

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy?

sadki i darowizny w PITZeznanie podatkowe zobowiązani jesteśmy złożyć najpóźniej w terminie jednego miesiąca od momentu powstania zobowiązania podatkowego. Warto wiedzieć zatem, kiedy taki obowiązek powstaje. Na pewno w momencie przyjęcia spadku, jeżeli spadek ten nabywamy dziedzicząc go. Obowiązek podatkowy powstanie również z chwilą wykonania zapisu czy polecenia testamentowego. Podobnie będzie, kiedy w drodze dziedziczenia obejmujemy wkład oszczędnościowy bądź jednostki uczestnictwa w funduszach. Zatem można uznać, że przyjęcie spadku bądź zrealizowanie testamentu powoduje powstanie obowiązku podatkowego. Podobnie jest w przypadku darowizny. Tutaj również obowiązek podatkowy powstaje w momencie objęcia darowizny bądź realizacji polecenia darczyńcy.

Stawki podatkowe

Stawki podatkowe dla osób obdarowanych darowizną bądź spadkiem zależą od grupy podatkowej. Według polskich przepisów podatkowych są trzy grupy opodatkowania. Grupy te różnią się stopniem pokrewieństwa pomiędzy darczyńcą a osobą przyjmującą darowiznę i analogicznie w przypadku spadku. Stawki podatkowe określone są w procentach i dotyczą nadwyżek od kwot ponad te, które są zwolnione od opodatkowania i kolejnych progów procentowych. Maksymalną stawką podatkową dla największej darowizny w przypadku trzeciej grupy pokrewieństwa będzie 20% od wielkości nadwyżki ponad kwotę 20556 złotych. Warto zapoznać się z tymi przepisami, aby nie popełnić błędu przy rozliczaniu podatku.

Dodaj komentarz